Kodin10:n markkinointi- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tämä tietosuojakäytäntö koskee Kodin10:ä, joka on Nordic Ruutu Oy:n markkinointinimi. Kodin10 asiakasrekisteri on yhtä kuin Nordic Ruutu Oy:n asiakasrekisteri. Jatkossa puhutaan vain Kodin10-nimestä.

Henkilötietoja käsitellään noudattaen henkilötietolain 8 §:ää ja henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käyttää Kodin10:n suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen, mikäli lainsäädäntö sen sallii. Kaikki henkilötietojen käsittely suoritetaan ainoastaan tavoilla, jotka ovat yhteensopivia Henkilötietolain 6 §:ssä määriteltyjen käsittelyn tarkoitusten kanssa.

Laatimispäivä 27.11.2020 (muokattu viimeksi 28.2.2024)

1. Rekisterinpitäjä

Kodin10 / Nordic Ruutu Oy
Y-tunnus 3173743-5
Uotilantie 7
32100 Ypäjä

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tuomas Venäläinen
tuomas@nordicruutu.fi

3. Rekisterin nimi 

Kodin10 / Nordic Ruutu Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus). 

Kodin10 käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, liiketoimintatehtävien suorittamiseen ja sopimusten tekemiseksi.

Vältämme tarpeettomien tietojen keräämistä ja poistamme vanhentuneet tai muuten tarpeettomiksi käyneet tiedot (kerättyjen tietojen minimointi). Tietojen kerääminen tapahtuu laillisesti ja hyvien tapojen mukaisesti ja keräämisen yhteydessä kerrotaan tietojen tallentamisesta ja käyttötarkoituksesta.

Tietoja käytetään harkitusti ja legitiimisti, eikä niitä käsitellä muuta kuin tarkoituksenmukaisilla tavoilla.

Sähköpostiosoitteita käytetään vain normaaliin viestintään. Markkinointisähköposteihin käytetään vain uutis- ja markkinointikirjeet itse tilanneiden osoitteita.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten nimi, osoite, asumismuoto, puhelin,  sähköpostiosoite, Y-tunnus, toimitusosoite, laskutusosoite, yhteyshenkilö ja muu mahdollinen asiakastieto, kuten alennukset, reklamaatiot ja muut kaupankäynnin ja palvelun vaatimat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Kodin10 sivuston käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään, osallistuessaan kilpailuihin tai esimerkiksi suostuessaan ottamaan vastaan tarjouksen tai alustavan arviointikäynnin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kodin10:n sivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Tämä koskee kaikkia liiketoimintakriittisiä tietoja ja näitä pyritään jatkuvasti myös kehittämään vallitsevien käytäntöjen ja teknisten ratkaisuiden puitteissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen ja tietojen asianmukaisuus

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

12. Kodin10 sitoutuminen tietosuojaan

Kaikki Kodin10 työntekijät ja yhteistyökumppanit ovat velvoitettuja noudattamaan Kodin10 tietosuojaa koskevia sääntöjä ja edistämään omalta osaltaan näitä toimintatapoja.

13. Google Analytics

Tämä verkkosivusto hyödyntää Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua, jonka tarjoaa Google Inc. (”Google”). Google Analytics käyttää evästeitä eli tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi mahdollistaen verkkosivun käyttösi analysoinnin. Tallennetut tiedot sisältävät muun muassa käyttöjärjestelmän, selaimen, IP-osoitteen, aiemmin vierailemasi verkkosivun osoitteen (viittaava URL) sekä vierailusi päivämäärän ja kellonajan. Evästeiden tuottamat tiedot välitetään Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa, jossa niitä säilytetään. Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen verkkosivuston käyttöä, laatii raportteja verkkosivuston aktiivisuudesta ja tarjoaa muita palveluita verkkosivuston ja Internetin käyttöön liittyen. Google voi myös jakaa näitä tietoja kolmansille osapuolille, jos laki niin vaatii tai jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja Googlen puolesta. On tärkeää huomata, että Google ei liitä IP-osoitettasi muihin tietoihin. Lisätietoja voit saada suoraan Googlen Tietosuojakäytännöstä.

Jos haluat estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä evästeiden generoimia ja verkkosivuston käyttöösi liittyviä tietoja (ml. IP-osoitteesi), voit tehdä sen lataamalla ja asentamalla selainliitännäisen osoitteesta http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. On kuitenkin syytä huomauttaa, että tässä tapauksessa et välttämättä pysty käyttämään tämän verkkosivuston kaikkia ominaisuuksia täydellisesti. Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt sen, että Google kerää ja käsittelee tietojasi edellä kuvatulla tavalla ja tarkoitukseen.

14. Evästeet

Evästeet (cookies) ovat pieniä tietokoneellesi tallennettavia tekstitiedostoja. Evästeet eivät voi vahingoittaa tietokonettasi, eivätkä sisällä mitään haitallista ohjelmistokoodia, emmekä voi niiden avulla lukea mitään henkilökohtaisia tietojasi.

Voit tietysti käyttää verkkosivustoamme myös ilman evästeitä. Jos et halua, että tietokonettasi tunnistetaan, voit estää evästeiden tallentamisen kiintolevyllesi valitsemalla asetuksen ”älä tallenna evästeitä” selaimen asetuksista. Ole tarkkaavainen asetuksen tarkasta toiminnasta selaimen valmistajan ohjeiden mukaisesti, sillä evästeiden tallentamatta jättäminen saattaa rajoittaa tarjousten toimintaa.