Käsikirja oman kodin omistajalle kansilehti. Kuvassa punainen omakotitalo ja puuaita.

Ikkuna- ja Oviremonttien Suunnittelu ja Toteutus: Käsikirja Oman Kodin omistajille

Sisällysluettelo

Esipuhe

1. Johdanto Ikkuna- ja Oviremontteihin
1.1 Remonttien merkitys kotiin
1.2 Ikkuna- ja oviremonttien hyödyt
1.3 Kirjan tavoitteet ja rakenne

2. Suunnitteluvaihe
2.1 Tarpeiden Määrittely ja Tavoitteiden Asettaminen
2.2 Rakennusmääräykset ja Luvat
2.3 Tyylisuuntien ja Materiaalien Valinta
2.4 Energiataloudellisuus ja Kestävä Kehitys
2.5 Budjetin Laadinta ja Rahoitusvaihtoehdot

3. Oikean Toimittajan Valinta
3.1 Toimittajien Arviointikriteerit
3.2 Tarjouspyyntöjen Teko ja Vertailu
3.3 Sopimuksen Teko ja Ehdot

4. Ikkuna- ja Oviremontin Toteutus
4.1 Työaikataulun Suunnittelu
4.2 Työmaan Valmistelu ja Logistiikka
4.3 Asennustyön Vaiheet
4.4 Laadunvarmistus ja Tarkastukset

5. Vanhojen Ikkunoiden ja Ovien Kunnostus
5.1 Kunnostuksen Merkitys ja Hyödyt
5.2 Kunnostusprosessin Vaiheet
5.3 Restauroinnin Erityiskysymykset

6. Uusien Ikkunoiden ja Ovien Asennus
6.1 Modernien Ikkuna- ja Oviratkaisujen Valinta
6.2 Asennustekniikat ja -menetelmät
6.3 Viimeistely ja Ulkonäön Yhtenäisyys

7. Jälkityöt ja Viimeistely
7.1 Rakennusjätteen Käsittely ja Kierrätys
7.2 Sisustukselliset Elementit ja Viimeistely
7.3 Käyttöönotto ja Huolto-ohjeet

8. Ylläpito ja Huolto
8.1 Ikkuna- ja Ovirakenteiden Ylläpidon Merkitys
8.2 Säännöllisen Huollon Suunnittelu ja Toteutus
8.3 Tyypilliset Huoltotoimenpiteet

9. Usein Kysytyt Kysymykset (FAQ)

10. Sanasto

11. Liitteet
11.1 Tarkistuslistat ja Muistilistat
11.2 Tekniset Dokumentit ja Oppaat
11.3 Mallisopimukset ja Ehdot
11.4 Rahoitus ja Tuet
11.5 Hyödyllisiä Linkkejä

Viitteet

Esipuhe

Tervetuloa kirjan ”Ikkuna- ja Oviremonttien Suunnittelu ja Toteutus: Käsikirja Oman Kodin omistajille” pariin. Tämän teoksen tarkoitus on tarjota kattava opas niille, jotka harkitsevat ikkuna- ja oviremonttien toteuttamista omassa kodissaan tai taloyhtiössään. Käsikirja on syntynyt vastaamaan lukuisiin kysymyksiin, joita olemme Kodin10:ssä kuulleet asiakkailtamme vuosien varrella.

Ikkuna- ja oviremontti on investointi, joka vaikuttaa paitsi asumisen mukavuuteen ja energiatehokkuuteen, myös kodin esteettisyyteen ja markkina-arvoon. Tiedämme, että päätös remontista ja sen toteutustavasta voi olla haastava, sillä kyseessä on merkittävä taloudellinen panostus ja prosessi, joka vaatii huolellista harkintaa ja suunnittelua.

Tässä käsikirjassa käymme läpi kaikki remonttiprosessin vaiheet alkaen suunnittelusta ja budjetoinnista aina oikean toimittajan valintaan, toteutuksen yksityiskohtiin sekä jälkityö- ja ylläpitovaiheisiin. Lisäksi annamme neuvoja siitä, miten voit varmistaa, että ikkuna- ja oviremonttisi sujuu mahdollisimman tehokkaasti ja ongelmitta, tuoden samalla lisäarvoa kotiisi.

Oppaamme on suunniteltu olemaan käytännönläheinen ja helppolukuinen, joka antaa selkeän kokonaiskuvan remonttiprosessista ja auttaa sinua tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Olipa kyseessä pieni ikkunanvaihtoprojekti omakotitalossa tai laajempi oviremontti taloyhtiössä, tämä käsikirja on luotu auttamaan sinua navigoimaan ikkuna- ja oviremonttien monimutkaisessa maailmassa.

Toivomme, että löydät tästä oppaasta vastaukset mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin ja että se antaa sinulle tarvittavat työkalut unelmiesi remontin suunnitteluun ja toteutukseen.

Huom. Tämä käsikirja on luonteeltaan prosessimainen. Tätä siis täydennetään ajoittain ja voit lähettää meille korjaus- tai muutosehdotuksia osoitteeseen janne@kodin10.fi.

 ⭡ takaisin sisällysluetteloon ⭡

1. Johdanto Ikkuna- ja Oviremontteihin

Ikkuna- ja oviremontit ovat keskeisiä hankkeita, jotka voivat muuttaa kotisi ilmeen ja tuntuman täysin. Ne eivät ainoastaan paranna asumismukavuutta ja energiatehokkuutta, vaan myös lisäävät kiinteistön arvoa ja turvallisuutta. Tämä johdanto tarjoaa katsauksen ikkuna- ja oviremonttien maailmaan, niiden merkitykseen omakotitalon omistajille ja taloyhtiöille, sekä siihen, miten ne vaikuttavat arkielämään ja asumisen laatuun. Ikkuna- ja oviremontti on merkittävä päätös, joka vaatii huolellista harkintaa ja suunnittelua. Siksi on tärkeää ymmärtää eri vaiheet ja tekijät, jotka muodostavat onnistuneen remonttiprosessin. Tämän luvun tarkoituksena on antaa perusteellinen yleiskuva siitä, miksi ja milloin remontti kannattaa toteuttaa, ja mitä odottaa matkan varrella, tarjoten samalla kattavan johdatuksen tuleviin aiheisiin ja keskusteluihin tässä käsikirjassa.

1.1 Ikkuna- ja Oviremonttien Merkitys ja Hyödyt

Ikkuna- ja oviremontit ovat merkittäviä investointeja, jotka vaikuttavat laajalti kotisi asumiskokemukseen, turvallisuuteen, energiatehokkuuteen ja jopa markkina-arvoon. Nämä remontit ulottuvat paljon pidemmälle kuin pelkkä ulkonäön päivitys tai rikkinäisten elementtien korjaus. Ne voivat perinpohjaisesti parantaa elämänlaatua ja lisätä kiinteistön arvoa.

Asumismukavuus ja Elämänlaatu
Ikkunat ja ovet ovat olennaisessa roolissa luomassa mukavaa ja viihtyisää sisäympäristöä. Ne vaikuttavat suoraan kotisi valoisuuteen, ilmanlaatuun ja lämpötilan säätelyyn. Uudet, tiiviit ikkunat ja ovet voivat vähentää vedon tunnetta, parantaa äänieristystä ja ylläpitää tasaisempaa lämpötilaa, parantaen näin asumisen mukavuutta.

Energiatehokkuus
Uudistaminen tarjoaa mahdollisuuden parantaa kotisi energiatehokkuutta merkittävästi. Energiatehokkaat ikkunat ja ovet vähentävät tarvetta lämmitykselle ja jäähdytykselle, mikä johtaa suoriin säästöihin energiakuluissa ja pienentää kotisi ympäristövaikutuksia.

Turvallisuus ja Yksityisyys
Turvallisuuden parantaminen on keskeinen syy ikkuna- ja oviremontteihin. Uudet ikkunat ja ovet, varustettuna moderneilla lukitusmekanismeilla ja kestävillä materiaaleilla, tekevät kotisi turvallisemmaksi ja suojaavat paremmin ulkopuolisten tunkeutumiselta. Lisäksi ne voivat parantaa yksityisyyttä ja vähentää ulkoista melua.

Markkina-arvo ja Esteettinen Parannus
Ikkuna- ja oviremontit voivat nostaa kiinteistösi markkina-arvoa ja tehdä siitä houkuttelevamman potentiaalisille ostajille. Uudet ikkunat ja ovet parantavat paitsi kotisi ulkonäköä myös viestivät hyvästä huolenpidosta ja modernista mukavuudesta.

Yhteenveto
Ikkuna- ja oviremonttien suorittaminen on monipuolinen hanke, joka tarjoaa laajat hyödyt asumismukavuuden, energiatehokkuuden, turvallisuuden ja esteettisen arvon parantamisessa. Valitsemalla oikeat materiaalit, tyylit ja toteutustavat voit varmistaa, että remontti tuottaa pitkäaikaista hyötyä sekä sinulle että kodillesi. Investointi näihin päivityksiin on kestävä päätös, joka tuottaa merkittäviä etuja pitkän aikavälin ajan.

1.2 Kirjan tavoitteet ja rakenne

Tavoitteet

Tämän kirjan ensisijaisena tavoitteena on tarjota kattava ja ymmärrettävä opas ikkuna- ja oviremonttien maailmaan. Haluamme varmistaa, että jokainen oman kodin omistaja, taloyhtiön hallituksen jäsen tai kiinteistöjen parissa työskentelevä ammattilainen ymmärtää remonttiprosessin eri vaiheet, niiden merkityksen ja miten niitä lähestytään parhaiten. Tavoitteenamme on:

 1. Valistaa lukijaa ikkuna- ja oviremonttien tärkeydestä, niiden vaikutuksista asumismukavuuteen, energiatehokkuuteen, turvallisuuteen ja kiinteistön arvoon.
 2. Tarjota syvällistä tietoa eri remonttivaihtoehdoista, materiaaleista, teknisistä seikoista ja suunnitteluperiaatteista.
 3. Ohjata remonttiprosessissa alusta loppuun, kattavasti ja käytännönläheisesti, mukaan lukien suunnittelu, budjetointi, toimittajien valinta, toteutus ja ylläpito.
 4. Rikastaa lukijan ymmärrystä remonttien pitkäaikaisista hyödyistä ja siitä, miten ne voivat parantaa elämänlaatua ja kotien kestävyyttä.
 5. Inspiroida ja motivoida lukijaa toteuttamaan remontit, jotka kohentavat heidän elinympäristöään ja ylittävät odotukset.

Rakenne

Kirja on jaettu selkeisiin lukuihin, jotka seuraavat ikkuna- ja oviremontin luonnollista kulkua ja käsittävät seuraavat pääaiheet:

 1. Johdanto: Esittelee remonttien perusteet ja niiden merkityksen kotien yleiseen kuntoon ja arvoon.
 2. Suunnitteluvaihe: Käsittelee, miten aloittaa remonttihanke, mukaan lukien tarpeiden arviointi, budjetointi ja suunnittelu.
 3. Toimittajien valinta: Tarjoaa opastusta siitä, miten valita oikeat kumppanit remontin toteuttamiseen.
 4. Toteutusvaihe: Kuvaa yksityiskohtaisesti remontin fyysisen toteutuksen vaiheet ja parhaat käytännöt.
 5. Vanhojen ikkunoiden ja ovien kunnostus: Syventyy kunnostusprosessin erityispiirteisiin ja niiden hyötyihin.
 6. Uusien ikkunoiden ja ovien asennus: Keskittyy modernien ikkuna- ja oviratkaisujen valintaan ja asennukseen.
 7. Jälkityöt ja viimeistely: Käsittelee remontin päättämisvaiheita, mukaan lukien viimeistelytyöt ja jätteen käsittely.
 8. Ylläpito ja huolto: Antaa ohjeita ikkuna- ja ovirakenteiden asianmukaiseen ylläpitoon ja huoltoon remontin jälkeen.

Jokainen luku on suunniteltu tarjoamaan syvällistä tietoa ja käytännön neuvoja, auttaen lukijaa tekemään tietoisia päätöksiä ja hallitsemaan remonttihankettaan tehokkaasti. Kirjan lopussa on usein kysytyt kysymykset (FAQ), sanasto, liitteet, tarkistuslistat ja muistilistat, jotka tarjoavat lisätukea lukijalle.

 ⭡ takaisin sisällysluetteloon ⭡

2. Suunnitteluvaihe

Suunnitteluvaihe on ikkuna- ja oviremonttien perusta. Se määrittelee projektin onnistumisen, auttaen sinua ymmärtämään tarpeitasi, asettamaan realistiset tavoitteet ja luomaan toimivan budjetin. Tässä luvussa käydään läpi, miten voit aloittaa remonttisi suunnittelun tehokkaasti ja perusteellisesti.

2.1 Tarpeiden Määrittely ja Tavoitteiden Asettaminen

Ennen kuin ryhdyt remonttiin, on tärkeää tunnistaa, miksi remontti on tarpeen. Onko kyse energiatehokkuuden parantamisesta, turvallisuuden lisäämisestä, asumismukavuuden kohentamisesta vai kiinteistön arvon nostamisesta? Määrittele selkeät tavoitteet, jotka ohjaavat koko projektia.

 • Tilanteen Arviointi: Arvioi nykyiset ikkunat ja ovet. Missä kunnossa ne ovat? Mitkä ovat suurimmat ongelmat tai puutteet?
 • Priorisointi: Jos kaikkia ikkunoita ja ovia ei tarvitse tai voi vaihtaa kerralla, määrittele, mitkä ovat kiireellisimpiä kohteita remontille.

2.2 Rakennusmääräykset ja Luvat

Rakennusmääräykset voivat vaikuttaa suunnitteluun ja toteutukseen. Selvitä, tarvitsetko remontillesi rakennusluvan tai onko kiinteistöllä historiallisia rajoitteita.

 • Lainsäädäntö: Tutustu paikallisiin rakennusmääräyksiin ja -säädöksiin.
 • Lupaprosessi: Ota selvää, miten lupaprosessi toimii omalla alueellasi ja mitä dokumentaatio vaaditaan.

Katso oman paikkakuntasi rakennusvalvonnan sivuilta rakennusjärjestys (luultavasti pdf-tiedosto) ja tutustu rakennusvalvonnan sivuilla oleviin lomakkeisiin. Jos olet epävarma, ota yhteyttä rakennusvalvontaan ja pyydä neuvoa tarvittavista toimista, niin vältyt turhalta työltä, etkä jätä mitään tekemättä.

2.3 Tyylisuuntien ja Materiaalien Valinta

Ikkunoiden ja ovien valinta vaikuttaa kotisi ulkonäköön, energiatehokkuuteen ja turvallisuuteen. Tutustu eri tyylisuuntiin ja materiaaleihin, jotka sopivat kotisi arkkitehtuuriin ja tarpeisiin.

 • Esteettiset Seikat: Miten uudet ikkunat ja ovet sopivat yhteen kotisi arkkitehtuurin kanssa?
 • Materiaalit: Puu, PVC, alumiini tai komposiitti – kunkin materiaalin hyödyt ja haitat (esimerkiksi PVC-karmien heikompi U-arvo puuhun verrattuna).

2.4 Energiataloudellisuus ja Kestävä Kehitys

Energiataloudellisuus on tärkeä osa suunnitteluprosessia. Valitse ratkaisut, jotka parantavat kotisi energiatehokkuutta ja tukevat kestävää kehitystä.

 • Energiatodistukset: Tutustu eri ikkuna- ja ovimallien energiatodistuksiin ja -luokituksiin.
 • Kestävyys: Harkitse materiaaleja ja tekniikoita, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja kestäviä pitkällä aikavälillä.

2.5 Budjetin Laadinta ja Rahoitusvaihtoehdot

Rahoitus on kriittinen osa suunnittelua. Laadi realistinen budjetti ja tutustu rahoitusvaihtoehtoihin.

Suunnitteluvaihe on perustava askel onnistuneelle ikkuna- ja oviremontille. Se vaatii huolellista pohdintaa ja päätöksentekoa, mutta perusteellinen suunnittelu palkitsee sinut sujuvalla toteutuksella ja lopputuloksella, joka vastaa odotuksiasi ja tarpeitasi.

 ⭡ takaisin sisällysluetteloon ⭡

Voit kokeilla erilaisia maksusuunnitelmia oheisella rahoituslaskurilla.

3. Oikean Toimittajan Valinta

Valitsemalla oikean toimittajan varmistat, että ikkuna- ja oviremonttisi toteutetaan ammattitaidolla, laadukkaasti ja aikataulussa. Tässä luvussa käsitellään, miten löydät sopivan kumppanin remonttihankkeeseesi.

3.1 Toimittajien Arviointikriteerit

Valitse toimittaja, joka vastaa sekä tarpeitasi että budjettiasi. Arviointikriteereihin tulisi sisältyä:

 • Kokemus ja Asiantuntemus: Valitse toimittaja, jolla on laaja kokemus ja erikoistunut asiantuntemus ikkuna- ja oviremonteista.
 • Referenssit ja Arvostelut: Tarkista aiempien asiakkaiden arvostelut ja referenssit. Hyvä maine ja suositukset puhuvat toimittajan laadun puolesta.
 • Hinta-Laatusuhde: Vertaile hintoja, mutta älä tee valintaa pelkästään hinnan perusteella. Laatu, takuut ja palvelu ovat yhtä tärkeitä.
 • Palvelutarjonta: Varmista, että toimittaja pystyy tarjoamaan tarvitsemasi palvelut alusta loppuun.

3.2 Tarjouspyyntöjen Teko ja Vertailu

Laadi selkeä tarjouspyyntö, jossa kuvataan remontin laajuus ja erityisvaatimukset. Kun olet saanut tarjoukset, vertaile niitä huolellisesti.

 • Selkeät Vaatimukset: Määrittele tarkasti, mitä odotat remontilta, jotta saat vertailukelpoisia tarjouksia.
 • Kokonaiskustannukset: Tarkastele tarjousten kokonaiskustannuksia, mukaan lukien kaikki piilokulut ja mahdolliset lisäpalvelut.

3.3 Sopimuksen Teko ja Ehdot

Kun olet valinnut toimittajan, laadi sopimus, joka suojaa molempia osapuolia ja määrittelee projektin ehdot selkeästi. Voit ladata remonttisopimuksen mallipohjan artikkelistamme Ovi- ja ikkunaremontin remonttisopimus – mallipohja.

 • Sopimusehdot: Sopimus tulisi sisältää yksityiskohtainen kuvaus työn laajuudesta, aikataulusta, kustannusrakenteesta, maksuehdoista ja takuista.
 • Muutosehdot: Varmista, että sopimukseen sisältyy menettelytavat mahdollisille muutoksille projektin aikana.
 • Takuut ja Vastuut: Tarkista, että sopimus kattaa takuut työlle ja materiaaleille sekä määrittelee vastuut eri tilanteissa.

Urakkasopimuksen sisältö koostuu esimerkiksi seuraavista osa-alueista:

 1. Aikataulu: Määritellään työn aloitus- ja päättymispäivät.
 2. Työn sisältö: Selvitetään, mitä työtä sopimus kattaa, tekee työntilaaja osan töistä itse, työn kohteen sijainti ja laajuus.
 3. Hinta ja laskutusperusteet: Määritellään laskutusperuste (tuntityö tai kiinteä hinta), maksuerien aikataulu ja hinta-arvion ehdot (sitova, suuntaa-antava, enimmäishinta).
 4. Materiaalit: Kuvataan käytettävät materiaalit, niiden kustannusten sisältyminen sopimushintaan ja hankintavastuu.
 5. Urakoitsijan sopimus: Varmistetaan, että käytössä on kuluttaja-asiamiehen hyväksymä sopimusmalli isommissa urakoissa.
 6. Aliurakoitsijat: Selvitetään aliurakoitsijoiden käyttö ja heidän vastuualueensa.
 7. Seuraukset työn viivästymisestä: Sovitaan mahdolliset sanktiot, kuten alennus lopullisesta hinnasta, jos työ viivästyy.
 8. Takuu: Määritellään takuuehdot, kuten takuun voimassaoloaika ja kattavuus sekä erottelu urakoitsijan ja valmistajan takuista.
 

Yhteenveto

Oikean toimittajan valinta on ratkaisevan tärkeää ikkuna- ja oviremontin onnistumiselle. Ammattitaitoinen toimittaja ei ainoastaan toteuta projektin teknisiä vaatimuksia vaan myös varmistaa, että lopputulos vastaa odotuksiasi ja parantaa kotisi arvoa ja asumiskokemusta. Perusteellinen valmistautuminen, oikeat kriteerit valinnassa ja selkeä kommunikaatio ovat avainasemassa, kun halutaan varmistaa paras mahdollinen lopputulos remonttihankkeelle.

 ⭡ takaisin sisällysluetteloon ⭡

4. Ikkuna- ja Oviremontin Toteutus

Ikkuna- ja oviremontin toteutus on prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja ammattitaitoa. Tässä luvussa käydään läpi remonttiprosessin keskeiset vaiheet ja annetaan vinkkejä, miten varmistetaan projektin sujuva ja tehokas eteneminen.

4.1 Työaikataulun Suunnittelu

Hyvin suunniteltu aikataulu on remonttiprojektin onnistumisen kannalta kriittinen. Se varmistaa, että kaikki työvaiheet etenevät suunnitellusti ja että resurssit ovat oikea-aikaisesti käytettävissä.

 • Projektin Aikajana: Määritä realistinen aikajana koko projektille, sisältäen aloituspäivämäärän, tärkeät välivaiheet ja lopetusajankohdan.
 • Resurssien Hallinta: Varmista, että kaikki tarvittavat materiaalit ja työvoima ovat saatavilla kriittisissä vaiheissa.

4.2 Työmaan Valmistelu ja Logistiikka

Ennen työn aloittamista, työmaa on valmisteltava huolellisesti. Tämä sisältää sekä fyysisen tilan valmistelun että logististen yksityiskohtien huomioimisen.

 • Turvallisuus: Varmista, että työmaalla noudatetaan kaikkia turvallisuusmääräyksiä ja -standardeja.
 • Työmaan Järjestely: Järjestä työmaa siten, että se mahdollistaa tehokkaan työskentelyn ja minimoi häiriöt asukkaille.

4.3 Asennustyön Vaiheet

Asennustyö on remontin keskeinen osa, jossa ammattitaidon merkitys korostuu. Seuraavat vaiheet ovat tyypillisiä ikkuna- ja oviremontille:

 1. Vanhojen Ikkunoiden ja Ovien Poistaminen: Aloita purkamalla vanhat rakenteet varoen, etteivät rakennuksen muut osat vaurioidu.
 2. Uusien Ikkunoiden ja Ovien Asennus: Asenna uudet ikkunat ja ovet valmistajan ohjeiden ja rakennusstandardien mukaisesti.
 3. Tiivistys ja Viimeistely: Varmista, että kaikki elementit ovat tiiviisti asennettuja ja viimeistele asennus esteettisesti ja toiminnallisesti.

4.4 Laadunvarmistus ja Tarkastukset

Laadunvarmistus on prosessi, joka varmistaa, että kaikki työvaiheet täyttävät sovitut laatuvaatimukset.

 • Tarkastukset: Suorita säännöllisiä tarkastuksia koko projektin ajan, jotta mahdolliset ongelmat voidaan tunnistaa ja korjata ajoissa.
 • Loppukatselmus: Tee perusteellinen loppukatselmus projektin päätteeksi, varmistaaksesi, että kaikki työt on suoritettu sopimusten ja standardien mukaan.

Yhteenveto

Ikkuna- ja oviremontin toteutus on monivaiheinen prosessi, joka vaatii tarkkaa suunnittelua, ammattitaitoista toteutusta ja jatkuvaa laadunvalvontaa. Oikein toteutettuna remontti parantaa merkittävästi kotisi ulkonäköä, mukavuutta ja energiatehokkuutta. On tärkeää valita oikeat kumppanit ja noudattaa parhaita käytäntöjä jokaisessa projektin vaiheessa, jotta lopputulos on laadukas ja kestävä.

 ⭡ takaisin sisällysluetteloon ⭡

5. Vanhojen Ikkunoiden ja Ovien Kunnostus

Kunnostus on tärkeä vaihtoehto, kun halutaan säilyttää rakennuksen historiallinen arvo tai kun budjetti ei salli uusien ikkunoiden ja ovien hankkimista. Tässä luvussa käydään läpi, miten vanhoja ikkunoita ja ovia kunnostetaan oikein, jotta ne palvelevat tehokkaasti ja kestävästi.

5.1 Kunnostuksen Merkitys ja Hyödyt

Vanhojen ikkunoiden ja ovien kunnostamisella on sekä esteettisiä että toiminnallisia hyötyjä:

 • Kulttuurinen ja Historiallinen Arvo: Kunnostus säilyttää rakennuksen alkuperäisen ilmeen ja historiallisen merkityksen.
 • Ympäristövaikutus: Kunnostaminen on usein ympäristöystävällisempi vaihtoehto verrattuna uusien tuotteiden valmistamiseen ja asentamiseen.
 • Kustannustehokkuus: Tietyissä tilanteissa vanhojen ikkunoiden ja ovien kunnostaminen voi olla edullisempi vaihtoehto kuin uusien hankkiminen.

5.2 Kunnostusprosessin Vaiheet

Kunnostus vaatii huolellisuutta ja ammattitaitoa, jotta lopputulos on sekä esteettisesti miellyttävä että toiminnallisesti luotettava.

 1. Kuntotarkastus: Arvioi ikkunoiden ja ovien kunto sekä määritä tarvittavat kunnostustoimenpiteet.
 2. Puhdistus ja Vanhojen Maalien Poisto: Poista lika, pöly ja vanhat maalikerrokset varovasti, jotta et vahingoita alkuperäisiä materiaaleja.
 3. Vaurioiden Korjaus: Korjaa mädät ja vaurioituneet osat. Vahvista heikentyneitä rakenteita tarvittaessa.
 4. Tiivistys ja Eristys: Paranna ikkunoiden ja ovien tiiveyttä ja lämmöneristystä modernilla tiivistysteknologialla.
 5. Maalaus ja Pintakäsittely: Levitä suojaava pintakäsittely tai maali, joka vastaa alkuperäistä ulkonäköä ja suojaa ikkunoita ja ovia sääolosuhteilta.

5.3 Restauroinnin Erityiskysymykset

Restaurointi vaatii erityistä huomiota ja asiantuntemusta, erityisesti kun työskennellään historiallisesti arvokkaiden kohteiden kanssa:

 • Historiallisten Materiaalien Käyttö: Käytä mahdollisuuksien mukaan alkuperäisiä tai historiallisesti sopivia materiaaleja ja tekniikoita.
 • Ammattilaisen Valinta: Valitse restaurointiin erikoistuneita ammattilaisia, joilla on kokemusta vastaavista projekteista.
 • Säilyttäminen ja Dokumentointi: Dokumentoi kunnostusprosessi ja käytetyt materiaalit tulevaisuuden tarpeita ja historiallista tutkimusta varten.

Yhteenveto

Vanhojen ikkunoiden ja ovien kunnostaminen on merkittävä toimenpide, joka vaatii tarkkaa suunnittelua, huolellista toteutusta ja erityistä asiantuntemusta. Oikein tehty kunnostus ei ainoastaan palauta ikkunoiden ja ovien toiminnallisuutta ja ulkonäköä, vaan myös säilyttää rakennuksen historiallisen luonteen ja vähentää ympäristövaikutuksia. Valitsemalla oikeat menetelmät ja asiantuntijat varmistat, että kunnostus tuottaa kestävän ja tyydyttävän lopputuloksen.

 ⭡ takaisin sisällysluetteloon ⭡

6. Uusien Ikkunoiden ja Ovien Asennus

Uusien ikkunoiden ja ovien asennus on merkittävä päivitys, joka voi parantaa kotisi ulkonäköä, energiatehokkuutta ja turvallisuutta. Tässä luvussa käydään läpi, mitä tulee ottaa huomioon uusien ikkunoiden ja ovien valinnassa ja asennuksessa, sekä annetaan ohjeita prosessin hallintaan.

6.1 Modernien Ikkuna- ja Oviratkaisujen Valinta

Ikkunoiden ja ovien valintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten arkkitehtuuri, ilmasto, budjetti ja henkilökohtaiset mieltymykset.

 • Tyylin ja Designin Sovittaminen: Valitse ikkunat ja ovet, jotka sopivat kotisi arkkitehtuuriseen tyyliin ja sisustukseen.
 • Materiaalivalinnat: Puu, PVC, alumiini tai komposiittimateriaalit tarjoavat erilaisia etuja ja haittoja energiatehokkuuden, ylläpidon ja kestävyyden suhteen.
 • Energiatehokkuus: Valitse ikkunat ja ovet, jotka tarjoavat hyvän lämmöneristyksen ja ilmatiiviyden, erityisesti kylmemmissä ilmastoissa.
 • Turvallisuusominaisuudet: Harkitse lisäominaisuuksia, kuten murtosuojalaseja ja vahvistettuja lukitusjärjestelmiä.

6.2 Asennustekniikat ja -menetelmät

Oikea asennustekniikka on ratkaisevan tärkeää ikkunoiden ja ovien pitkäikäisyyden ja suorituskyvyn kannalta.

 • Mittatarkkuus: Varmista, että ikkunat ja ovet mitataan tarkasti, jotta ne sopivat aukkoihin täydellisesti.
 • Ammattitaitoinen Asennus: Käytä ammattilaisia, joilla on kokemusta ja taitoa asentaa uudet ikkunat ja ovet oikeaoppisesti. 
 • Tiivistys ja Eristys: Käytä laadukkaita tiivistysmateriaaleja estämään vetoa ja kosteutta, mikä parantaa rakennuksen energiatehokkuutta.

6.3 Viimeistely ja Ulkonäön Yhtenäisyys

Viimeistely on tärkeä osa asennusprosessia, joka vaikuttaa sekä ikkunoiden ja ovien toimivuuteen että estetiikkaan.

 • Pintakäsittely: Varmista, että kaikki näkyvät osat viimeistellään huolellisesti, jotta ikkunat ja ovet näyttävät siisteiltä ja yhtenäisiltä.
 • Värien ja Materiaalien Yhdenmukaisuus: Sovita ikkunoiden ja ovien värit ja materiaalit yhteen rakennuksen muiden elementtien kanssa.

Yhteenveto

Uusien ikkunoiden ja ovien asennus on merkittävä parannus, joka vaatii tarkkaa suunnittelua ja ammattitaitoa. Valitsemalla oikeat tuotteet ja varmistamalla, että ne asennetaan oikein, voit nauttia parannetusta asumismukavuudesta, ulkonäöstä ja energiatehokkuudesta vuosiksi eteenpäin. Tärkeää on myös, että koko prosessi suoritetaan huolellisesti ja laadukkaasti, jotta investointisi tuottaa parhaan mahdollisen tuloksen. 

 ⭡ takaisin sisällysluetteloon ⭡

7. Jälkityöt ja Viimeistely

Ikkuna- ja oviremontin jälkeiset työt ovat yhtä tärkeitä kuin itse asennus. Ne viimeistelevät projektin ja varmistavat, että uudet ikkunat ja ovet toimivat odotetulla tavalla ja näyttävät hyvältä. Tässä luvussa keskitytään remontin jälkityövaiheeseen ja siihen, miten viimeistely tehdään huolellisesti ja ammattimaisesti.

7.1 Rakennusjätteen Käsittely ja Kierrätys

Remontin jälkeen syntyvä rakennusjäte tulee käsitellä asianmukaisesti.

 • Jätteiden Lajittelu: Erota rakennusjäte materiaalityypin mukaan (kuten puu, metalli, lasi) kierrätyksen ja jätteenkäsittelyn tehostamiseksi.
 • Kierrätys ja Hävittäminen: Käytä paikallisia kierrätyspalveluita ja jätehuoltoyrityksiä rakennusjätteen asianmukaiseen käsittelyyn (Me Kodin10:ssä viemme jätteet omaan lajittelutilaamme, josta viemme niitä säännöllisesti isommissa erissä meidän paikalliseen jätteenkäsittelylaitokseen).

7.2 Sisustukselliset Elementit ja Viimeistely

Viimeistelytyöt vaikuttavat uusien ikkunoiden ja ovien esteettiseen integroitumiseen kotisi kokonaisilmeeseen.

 • Sisustuselementtien Sovittaminen: Valitse verhot, sälekaihtimet tai muut ikkunakäsittelyt, jotka täydentävät uusien ikkunoiden ulkonäköä ja toiminnallisuutta.
 • Maalaus ja Pinnoitus: Suorita tarvittaessa seinien, listojen ja muiden ympäröivien rakenteiden maalaus tai pinnoitus, jotta saavutetaan saumaton ja viimeistelty ulkoasu.

7.3 Käyttöönotto ja Huolto-ohjeet

Kun asennustyö on valmis, on tärkeää varmistaa, että ikkunat ja ovet toimivat oikein ja niiden huolto suoritetaan asianmukaisesti.

 • Toiminnallisuuden Tarkistus: Testaa kaikki toiminnot, kuten avaaminen, sulkeminen, lukitus ja tiivistys, varmistaen, että kaikki toimii suunnitellusti.
 • Huolto-ohjeiden Luovuttaminen: Varmista, että saat asentajilta tai valmistajilta täydelliset huolto- ja hoito-ohjeet, jotta voit ylläpitää ikkunoiden ja ovien kuntoa ja toimivuutta (Ks. kohta 11.5 hyödyllisiä linkkejä. Löydät Karelia ikkunan ja Päijänne-Ovet valmistajien ohjeet heidän sivuiltaan.).

Yhteenveto

Jälkityöt ja viimeistely ovat oleellisia askeleita ikkuna- ja oviremontin onnistuneessa päättämisessä. Oikeaoppinen jätehuolto, huolellinen viimeistely ja asianmukainen käyttöönotto varmistavat, että uudet ikkunat ja ovet eivät ainoastaan näytä hyvältä vaan myös toimivat tehokkaasti ja kestävät ajan saatossa. Tämä vaihe on ratkaiseva varmistettaessa, että remontin tulokset ovat sekä visuaalisesti että toiminnallisesti tyydyttäviä.

 ⭡ takaisin sisällysluetteloon ⭡

8. Ylläpito ja Huolto

Ikkunoiden ja ovien pitkäikäisyyden ja suorituskyvyn varmistaminen edellyttää säännöllistä ylläpitoa ja huoltoa. Tässä luvussa käsitellään, miten voit ylläpitää uusia ikkunoita ja ovia optimaalisessa kunnossa, jotta ne palvelevat sinua mahdollisimman pitkään ja tehokkaasti.

8.1 Ikkuna- ja Ovirakenteiden Ylläpidon Merkitys

Säännöllinen ylläpito ja huolto auttavat ennaltaehkäisemään ennenaikaisen kulumisen ja vauriot, jotka voivat vaikuttaa ikkunoiden ja ovien toimintaan ja ulkonäköön.

 • Toiminnallisuus: Tarkasta ikkunoiden ja ovien mekanismit ja liikkuvat osat säännöllisesti, jotta ne toimivat sujuvasti.
 • Energiatehokkuus: Tiivisteiden ja eristeiden kunnon ylläpitäminen varmistaa, että ikkunat ja ovet säilyttävät energiatehokkuutensa.
 • Esteettisyys: Pidä ikkunat ja ovet puhtaina ja hyväkuntoisina, jotta ne näyttävät esteettisesti miellyttäviltä.

8.2 Säännöllisen Huollon Suunnittelu ja Toteutus

Laadi huoltosuunnitelma, joka kattaa kaikki tarvittavat toimenpiteet ja määrittelee, kuinka usein ne tulisi suorittaa.

 • Puhtaanapito: Puhdista ikkunat ja ovet säännöllisesti poistaaksesi lian ja roskat, jotka voivat kerääntyä ja aiheuttaa kulumista.
 • Tiivisteiden Tarkistus ja Uusiminen: Tarkasta säätiivisteet ja tiivistemateriaalit vuotujen tai vaurioiden varalta ja uusi ne tarvittaessa.
 • Mekanismin Voitelu: Voitele lukot, saranat ja muut liikkuvat osat säännöllisesti, jotta ne toimivat moitteettomasti (Noudata valmitajan huolto-ohjetta).

8.3 Tyypilliset Huoltotoimenpiteet

Yksinkertaiset huoltotoimenpiteet, joita kodin omistajat voivat usein suorittaa itse, sisältävät:

 • Lukitusjärjestelmien Tarkistus: Varmista, että kaikki lukot ja turvalaitteet toimivat oikein ja tarjoavat asianmukaisen suojan.
 • Vedenpoistoreittien Puhdistus: Pidä vedenpoistoreitit puhtaina, jotta vesi voi valua pois ikkunoista ja ovista tehokkaasti.
 • Pintavaurioiden Korjaus: Korjaa mahdolliset maalivauriot tai naarmut säännöllisesti, jotta ikkunat ja ovet näyttävät hyvältä ja kestävät pidempään.

Yhteenveto

Säännöllinen ylläpito ja huolto ovat elintärkeitä tekijöitä ikkuna- ja oviremontin jälkeisessä elämässä. Ne eivät ainoastaan paranna asumismukavuutta ja turvallisuutta, vaan myös pidentävät ikkunoiden ja ovien käyttöikää ja säilyttävät niiden arvon. Kun huoltotoimenpiteet suoritetaan oikea-aikaisesti ja ammattimaisesti, voit nauttia kotisi ikkunoiden ja ovien monista eduista vuosiksi eteenpäin.

 ⭡ takaisin sisällysluetteloon ⭡

9. Usein Kysytyt Kysymykset (FAQ)

Tässä luvussa käsitellään usein kysyttyjä kysymyksiä, joita kodin omistajat ja taloyhtiöiden jäsenet esittävät ikkuna- ja oviremonttien yhteydessä. Tavoitteena on tarjota selkeitä vastauksia yleisimpiin huolenaiheisiin ja auttaa lukijoita ymmärtämään remonttiprosessia paremmin.

Kuinka usein ikkunat ja ovet tulisi uusia?

Vastaus: Ikkunoiden ja ovien uusimistarve riippuu monista tekijöistä, kuten materiaalista, sijainnista ja huollon laadusta. Yleensä ikkunoiden ja ovien käyttöikä voi olla 20–30 vuotta, mutta säännöllinen huolto ja kunnossapito voivat pidentää merkittävästi niiden ikää.

Miten voin tietää, tarvitseeko kotini ikkuna- tai oviremontin?

Vastaus: Tarpeen voi tunnistaa useista merkeistä, kuten vedon tunteesta, energialaskujen suurenemisesta, ikkunoiden ja ovien toiminnan heikkenemisestä, sekä näkyvistä vaurioista, kuten lahovaurioista tai tiivistysongelmista. Mikäli epäilet remontin tarvetta, voit myös pyytää meiltä ilmaisen arviokäynnin.

Mitkä ovat energiatehokkaiden ikkunoiden ja ovien hyödyt?

Vastaus: Energiatehokkaat ikkunat ja ovet vähentävät energiankulutusta lämmityksessä ja jäähdytyksessä, mikä alentaa energialaskuja. Ne myös parantavat asumismukavuutta vähentämällä vedon tunnetta ja tasoittamalla sisäilman lämpötilaa. Nykyaikainen energiaikkuna voi olla jopa kymmenkertaisesti tehokkaampi kuin 60-luvun ikkuna- tai seinärakenne.

Kuinka paljon ikkuna- ja oviremontti maksaa?

Vastaus: Kustannukset riippuvat monista tekijöistä, kuten remontin laajuudesta, valituista materiaaleista ja asennuksen monimutkaisuudesta. On suositeltavaa pyytää useita tarjouksia eri toimittajilta ja verrata niitä. Hinta-arvio voidaan käytännössä antaa vasta arviokäynnin jälkeen.

Voinko tehdä ikkuna- tai oviremontin itse vai tarvitsenko ammattilaisen?

Vastaus: Vaikka joitakin pieniä huoltotoimenpiteitä voi suorittaa itse, ikkuna- ja oviremontti on yleensä monimutkainen projekti, joka vaatii ammattitaitoista asennusta. Ammattilaisen käyttö varmistaa, että työ tehdään oikein ja turvallisesti.

Miten voin valita oikean toimittajan ikkuna- ja oviremonttiini?

Vastaus: Valitse toimittaja, jolla on hyvät referenssit ja joka voi esittää näyttöä aikaisemmista onnistuneista projekteista. Vertaile myös tarjouksia, huomioi hinta-laatusuhde ja varmista, että toimittaja ymmärtää tarpeesi ja toiveesi.

Onko ikkunoilla valmiit mitat?

Ikkunoille ei ole olemassa varsinaisia oletusmittoja, sillä jokainen rakennus on yksilöllinen mittojensa suhteen. Siksi ikkunaremontti aloitetaan aina tarkistusmittauksella, jonka perusteella tilataan tehtaalta juuri kyseisen talon mittoihin valmistetut ikkunat tai ovet.

Miksi ikkuna huurtuu tai jäätyy?

Vastaus: Ikkunan huurtuminen johtuu usein sisä- ja ulkoilman lämpötilaeroista, mikä saa huoneilman kosteuden tiivistymään ikkunan kylmälle pinnalle. Ulkolasin sisäpinnan huurtumiseen vaikuttavat myös puutteelliset tiivisteet ja ilmanvaihdon ongelmat. Sisällä puolestaan huurtumisen aiheuttaa korkea sisäilman kosteus ja riittämätön ilmankierto ikkunan läheisyydessä. Lue lisää artikkelista: Miksi Ikkuna Huurtuu: Syyt ja Ratkaisut.

 ⭡ takaisin sisällysluetteloon ⭡

10. Sanasto

Tässä luvussa selitetään ikkuna- ja oviremontteihin liittyvien termien ja käsitteiden merkitykset, jotta lukija voi ymmärtää paremmin alan teknistä kieltä ja remonttiprosessissa käytettäviä termejä.

Aikataulu: Suunnitelma siitä, milloin eri vaiheet remonttiprosessissa alkavat ja päättyvät.

Auringonsuojalasi: Auringonsuojalasi on lasiin lisätty ominaisuus, joka suojaa auringon haitallisilta säteiltä ja parantaa energiatehokkuutta (lue artikkelimme auringonsuojalasista).

Budjetointi: Taloudellisen suunnitelman laatiminen remonttiprojektin kustannusten hallitsemiseksi.

Energiatodistus: Asiakirja, joka osoittaa rakennuksen tai rakennusosan energiatehokkuuden.

Huolto: Toimenpiteet, jotka tehdään säännöllisesti ikkunoiden ja ovien kunnon ylläpitämiseksi.

Ikkuna-asennus: Prosessi, jossa uudet ikkunat kiinnitetään rakennuksen seinärakenteisiin.

Kierrätys ja kiertotalous: Kierrätys on materiaalien kierrättämistä uusiokäyttöön. Kiertotalous eroaa kierrätyksestä lähinnä siten, että siinä jo valmistuksessa suunnitellaan tulevaa kierrätyskäyttöä (lue artikkelimme kierrätyksestä taloyhtiön ikkunaremontissa).

Kunnostus: Vanhojen ikkunoiden ja ovien korjaaminen tai päivittäminen parempaan kuntoon.

Kätisyys: Ikkunan ja oven kätisyys, eli vasen- vai oikeakätinen. Kätisyys katsotaan siten, että kummalla kädellä kahvasta vetämällä avaat esimerkiksi oven itseesi päin vetämällä. Oikeakätisessä on siis saranat oikeassa reunassa avaamissuunasta katsoen.

Lämmöneristys: Tekniset ratkaisut, jotka vähentävät lämmön siirtymistä rakennuksen ulko- ja sisätilojen välillä.

Materiaalit: Ikkunoiden ja ovien valmistuksessa käytettävät raaka-aineet, kuten puu, PVC, alumiini tai komposiitti.

Perusparannus: Korjaustyö, joka käsittää rakennuksen laajennuksen, muutoksen tai uudistamisen parempaan kuntoon tai korkeampaan tasoon.

Rakennusmääräykset: Laeissa, asetuksissa ja standardeissa määritellyt vaatimukset, jotka koskevat rakennusten suunnittelua ja rakentamista.

Referenssit: Aiemmat projektit tai asiakkaat, jotka voivat todistaa toimittajan kyvykkyydestä ja luotettavuudesta.

Tiivistys: Toimenpiteet, joilla estetään ilman ja kosteuden pääsy ikkunoiden ja ovien kautta sisätiloihin.

U-arvo: Mittayksikkö, joka kuvaa rakennusosan lämmönläpäisykykyä. Mitä pienempi U-arvo, sitä parempi lämmöneristys.

Viimeistely: Työn loppuunsaattaminen, johon sisältyy pintamateriaalien asennus, maalaus tai muut pintakäsittelyt.

Vuosikorjaus: Korjaustoimenpide, jolla palautetaan rakennuksen osia niiden alkuperäiseen tai aikaisempaa vastaavaan kuntoon ja laatuun.

 ⭡ takaisin sisällysluetteloon ⭡

11. Liitteet

Liitteet ovat tärkeä osa prosessia, sillä ne tarjoavat  käytännön työkaluja, lomakkeita ja resursseja, jotka tukevat ikkuna- ja oviremonttien suunnittelua ja toteutusta. Tässä luvussa esitellään hyödyllisiä liitteitä, jotka ovat avuksi remonttiprosessin eri vaiheissa.

11.1 Tarkistuslistat ja Muistilistat

Suunnittelun Tarkistuslista:

 1. Tarpeiden ja tavoitteiden määrittely: Kartoita ikkunoiden ja ovien vaihdon tarve ja aseta selkeät tavoitteet remontille.
 2. Budjetin laadinta: Määritä budjetti ja varaudu mahdollisiin yllättäviin kustannuksiin.
 3. Suunnittelun ammattilaisen valinta: Valitse pätevä arkkitehti tai suunnittelija, joka voi auttaa hankkeen toteutuksessa.
 4. Lupamenettelyt: Tarkista tarvittavat luvat ja ilmoitukset rakennusviranomaisilta.
 5. Materiaalien ja tuotteiden valinta: Valitse ikkunat ja ovet, jotka täyttävät sekä esteettiset että tekniset vaatimukset.
 6. Urakoitsijoiden vertailu ja valinta: Pyydä tarjoukset useilta urakoitsijoilta ja valitse sopivin niiden perusteella.
 7. Aikataulun suunnittelu: Laadi realistinen aikataulu projektin toteutukselle.
 8. Sopimusasiakirjojen laatiminen: Tee sopimukset valittujen urakoitsijoiden ja toimittajien kanssa.
 9. Rahoituksen järjestäminen: Varmista rahoituksen saatavuus ennen projektin aloittamista.
 10. Viestintäsuunnitelma: Laadi suunnitelma säännölliselle viestinnälle kaikkien osapuolten kanssa projektin aikana.

Huoltotarkistuslista:

 1. Puhdistus: Säännöllinen puhdistus likaantumisen ja vaurioiden estämiseksi.
 2. Tiivisteiden tarkastus ja korjaus: Tarkista tiivisteiden kunto ja vaihda kuluneet tai vaurioituneet tiivisteet.
 3. Lukitusmekanismien voitelu ja tarkastus: Varmista, että ikkunat ja ovet avautuvat ja sulkeutuvat sujuvasti.
 4. Maalipinnan tarkastus ja huolto: Tarkista ikkunoiden ja ovien maalipinta säännöllisesti ja korjaa mahdolliset vauriot.
 5. Ilmanvaihdon tarkistus: Varmista, että tuuletus toimii asianmukaisesti ikkunoiden ja ovien kautta.
 6. Lasi- ja karmirakenteiden tarkastus: Tarkasta mahdolliset halkeamat tai vauriot ja korjaa tarvittaessa.
 7. Vesitiiveyden ja ilmatiiveyden tarkastus: Tarkista, ettei ikkunoista ja ovista pääse vuotamaan vettä tai ilmaa.
 8. Turvallisuuden tarkastus: Tarkista, että ikkunat ja ovet täyttävät turvallisuusvaatimukset.
 9. Energiatehokkuuden arviointi: Tarkista ikkunoiden ja ovien energiatehokkuus ja tee tarvittavat parannukset.
 10. Ympäristövaikutusten tarkastus: Arvioi ikkunoiden ja ovien ympäristövaikutukset ja tee kestävän kehityksen mukaisia päivityksiä.

11.2 Tekniset Dokumentit ja Oppaat

11.3 Sopimukset ja Ehdot

 • Sopimus Remonttityöstä: Sopimus, jota voidaan käyttää pohjana remonttityön tilaukselle. (Palaa lukemaan kohdan 3. Oikean toimittajan valinta, alta kohta 3.3 Sopimuksen Teko ja Ehdot). 
 • Yleiset Toimitusehdot: Standardoidut toimitusehdot, jotka kattavat ikkuna- ja oviremonttien yleisimmät kaupalliset ja juridiset näkökohdat.

11.4 Rahoitus ja Tuet

 • Rahoitusvaihtoehtojen Yhteenveto: Yhteenveto eri rahoitusvaihtoehdoista, kuten lainoista, tuista ja avustuksista, joita on saatavilla ikkuna- ja oviremontteihin.
 • Kotitalousvähennyksen Tiedot: Ohjeet ja ehdot, jotka koskevat kotitalousvähennyksen hyödyntämistä remonttityössä.

11.5 Hyödyllisiä Linkkejä

Nämä liitteet tarjoavat kattavan tietopaketin, joka tukee ikkuna- ja oviremonttien eri vaiheita, auttaen sinua tekemään perusteltuja päätöksiä ja hallitsemaan remonttiprojektiasi tehokkaasti.

 ⭡ takaisin sisällysluetteloon ⭡

Viitteet

Tässä käsikirjassa ei ole perinteisiä kirjallisuusviitteitä. Sen sijaan teksti perustuu laajaan, kokemusperäiseen tietoon, joka on saatu vuosien varrella lukuisista lähteistä. Kodin10:n yrittäjillä on yhteensä kymmenien vuosien kokemus, ja he ovat työskennelleet yli kahdenkymmenen tuhannen ikkunan ja oven parissa. Tämä opas ammentaa syvällistä tietämystä heidän kokemuksistaan.

Lisäksi kirjaan on koottu tietoja ja oivalluksia, jotka on saatu keskusteluista asiakkaiden, tapahtumissa kohdattujen henkilöiden sekä muiden alan ammattilaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Nämä keskustelut ovat tarjonneet arvokkaita näkemyksiä ja konkreettisia esimerkkejä, jotka auttavat ymmärtämään ikkuna- ja oviremonttien moninaisia näkökulmia.

Käsikirjan tavoitteena on jakaa tätä rikasta ja monipuolista tietoa, jotta lukija saisi mahdollisimman kattavan ja käytännöllisen kuvan ikkuna- ja oviremonttien suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta.

 ⭡ takaisin sisällysluetteloon ⭡